OK Kysuce:

Kukučínova 2851, 022 01 Čadca

Založenie OK - 28. 4. 2010

Predseda

Jaroslav Klus

  • 0905/767 064 
  • jaroslavklus@gmail.com

Valné zhromaždenie OK na Kysuciach

V stredu 20. februára 2013 sa v dome kultúry v Čadci uskutočnilo Valné zhromaždenieOlympijského klubu Kysuce. Rokovanie prišiel pozdraviť aj čestný člen OK Kysuce Ivan Čierny, ktorý svojím vystúpením obohatil jednanie valného zhromaždenia.S výročnou správou vystúpil predseda OK Jaroslav Klus. V hodnotiacej časti správy sa mal čím pochváliť. Spomenul množstvo úspechov ktoré dosiahli športovci regiónu. Vyzdvihol najmä 79 –ročnú bežkyňu do vrchu Máriu Marcibálovú ktorá v kategórii nad 60 rokov dosiahla v minulom roku už šiesty krát titul MAJSTERKY SVETA . Najväčším podujatím na ktoré sme patrične hrdý bolo „ Posolstvo hrám XXX. Olympiády v Londýne“. Štafeta prešla celým regiónom krížom krážom. Zo severu na juh a z východu na západ. Postavila na nohy takmer 5000 športovcov všetkých vekových kategórii. V roku 2013 činnosť OK sa zameria okrem už samozrejmých veci ako sú OFDMS, BOD, vedomostná súťaž a pod. najmä na plnenie podmienok olympijského odznaku všestrannosti.Súčasťou rokovania bolo vyhlásenie víťazov súťaže Olympijská škola roka, ktorú vyhlásil OK Kysuce pred troma rokmi pre všetky ZŠ a SŠ v regióne. Na prvých miestach sa umiestnili

Školy ZŠ do    300 detí –      Podvysoká, nad  300 detí –      Čadca Rázusova, SŠ  do   300 žiakov –  SOŠ drevárske Krásno nad Kysucou, nad 300 žiakov –   Gymnázium Čadca. Absolútnym víťazom sa stala ZŠ Čadca Rázusova ulica, ktorá získala putovný pohár OK po druhý raz. V druhej časti sa uskutočnili voľby do Výkonného výboru OK Kysuce. 

Predseda          Jaroslav Klus

Podpredseda    Rastislav Hajnoš

Tajomník         Jozef Kuric

Člen výboru    Anna Skorková, Zuzana Longauerová

Revízorom bola zvolená Mária Čamborová

Jednanie sa nieslo v duchu porozumenia a rozhodnutí urobiť všetko pre rozvoj športu na Kysuciach.