Výkonný výbor ZOK:

PREDSEDA ZOK:

 

Ivan ČIERNY

 

ČLENOVIA VV ZOK:

 

Michal STAŇO (predseda OK Žilina)

Viliam MJARTAN (predseda OK Spišská Nová Ves)

Roman Králik ( predseda OK Liptova )

Peter Tichý ( podpredseda OK Prievidza )